Změna sídla firmy

Oznámení o změně sídla obchodní společnosti

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 12.listopadu 2013 došlo ke změně sídla naší společnosti AZ CARGO s.r.o., Kladenská 844, 273 09 Kladno. následovně:

AZ CARGO, s.r.o., Aviatická 1048/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6

Ostatní údaje společnosti ( Název, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců…) zůstávají beze změny. Změna sídla společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým sídlem společnosti. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně novou adresu sídla AZ CARGO, s.r.o., Aviatická 1048/12, Ruzyně, 161 00 Praha 6

S pozdravem

Karel Hanzlík, jednatel společnosti AZ CARGO, s.r.o