Incoterms

INCOTERMS 2020

Od 1. ledna 2020 platí nové standardizované obchodní podmínky INCOTERMS® 2020, které vydala Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce) v září 2019. Pravidla INCOTERMS® 2020 jsou oproti verzi z roku 2010 jasnější a nabízí přesnější definice povinností a odpovědnosti.

Co jsou INCOTERMS®

INCOTERMS® (z anglického International Commercial Terms) jsou souborem mezinárodních pravidel pro výklad nejčastěji používaných obchodních doložek v zahraničním, ale i vnitrostátním obchodě. Vytváří je od roku 1936 Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC), která je také vlastníkem ochranné známky INCOTERMS®, s cílem odstranit problémy spojené s rozdílností obchodního práva různých zemí. Od 1. ledna 2020 platí již šestá verze těchto pravidel – INCOTERMS® 2020.

INCOTERMS® 2020: Převod rizika z prodávajícího na kupujícího

 

AZ CARGO s.r.o.