Prevence v tajence

Již druhým rokem podporujeme projekt vydavatelství BIP a společnosti Život dětem o.p.s.

Tento projekt se zaměřuje na prevenci nehod a internetové kriminality.

Vzhledem k cílové skupině, na kterou je kampaň zaměřena, se vydavatel rozhodl pro nenásilnou, hravou

formu v podobě publikace upozorňující děti na nebezpečí, které je může potkat, když jsou bez dozoru dospělé osoby.

Každá publikace obsahuje obrázky, luštění a čtení, a to vždy s preventivní tématikou jako je bezpečná cesta do školy, dítě o samotě doma a bezpečně na

internetu.

Tento projekt se bude především distribuovat na dětská oddělení v nemocnicích, abychom dětem, které musí trávit pobyt v nemocnici, alespoň trochu zpříjemnili

a zkrátili čas. Určitá část výtisků půjde i do základních škol a dětských domovů ve Vašem kraji.

prevence v tajence